Czym są organizacje pożytku publicznego?

Czym są organizacje pożytku publicznego?

Niektóre fundacje i stowarzyszenia mają status organizacji pożytku publicznego. Czym się on charakteryzuje? Organizacje pożytku publicznego zostały wprowadzone w styczniu 2004 roku. Warto nadmienić, że nie wszystkie fundacje mają możliwość ubiegania się o ten rodzaj statusu. Jednakże te, które spełniają wszystkie wymogi, cieszą się sporym zaufaniem publicznym. Istotne jest, aby wszystkie działania fundacji, nakierowane były na konkretny cel, uwzględniony w statusie. Ponadto obowiązkiem jest regularne sprawozdania, do których dostęp mają wszystkie, zainteresowane osoby. W ten sposób fundacje pożytku publicznego informują m.in. o swoim majątku oraz sposobie jego dysponowania.

Organizacje pożytku publicznego posiadają także wiele przywilejów. Jest to m.in. możliwość otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Każda osoba pracująca może zatem, podczas corocznego rozliczania, przekazać część podatku na wybraną organizację. Warunkiem jest wpisanie numeru KRS w odpowiednie pole. Jest to zarazem jedna z możliwości na pozyskanie dochodu fundacji.

One comment

  1. Dzięki takim organizacjom wielu biednych ludzi może otrzymać potrzebną pomoc. Popieram i wspieram!