Kto może założyć fundację?

Kto może założyć fundację?

Fundacja może być założona zarówno przez obywatela polskiego, jak i obcokrajowca. Dopuszczalne jest również, aby fundatorem została osoba fizyczna lub prawna. Ponadto praktycznie nie ma ograniczenia co do ilości fundatorów, dlatego założycielem może być jedna osoba bądź kilka osób.

Pierwszym krokiem do założenia fundacji jest napisanie stosownego oświadczenia. Musi być ono podpisane przez notariusza. W oświadczeniu założyciel określa cele fundacji oraz ustala majątek, który zostanie przekazany na rozpoczęcie działalności. Jest również możliwość, aby wszystkie te czynności wykonała osoba, upoważniona przez fundatora. Istotnym krokiem jest także ustalenie statusu. Jest to dokument, w którym uwzględniona jest organizacja fundacji oraz sposoby jej działania.

Fundator nie musi aktywnie uczestniczyć w rozwoju fundacji, bowiem po wypełnieniu wszystkich formalności, za majątek odpowiada powołany zarząd. Dopuszczalne jest jednak, ażeby założyciel wchodził w skład zarządu. Wówczas rola fundatora musi być uwzględniona w odpowiednim statusie.

Trzeba także zadbać o pozostałe formalności związane z zarejestrowaniem fundacji. W tym celu składa się wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego.

sprzątanie biur

Comments are closed.