Organy nadzoru nad fundacjami

Organy nadzoru nad fundacjami

Każda fundacja podlega kontroli przez odpowiedniego ministra oraz starostę powiatowego. Dodatkowo fundacje KRS muszą poinformować właściwe organy nadzoru o utworzeniu takiego podmiotu. Trzeba również przesłać stosowne dokumenty. W jaki sposób minister może skontrolować fundację?

Fundacje mają obowiązek raz w roku sporządzać sprawozdanie, w którym zawarte będą wszelkie aspekty z jej działalności. Dokument ten jest przesyłany do odpowiedniego ministra. Jeśli ten wykryje w nim nieprawidłowości lub nieścisłości, fundacja musi udzielić stosownych wyjaśnień. Istnieje możliwość, że minister zauważy, że działalność fundacji nie jest powiązana ze statutem. Wówczas jest kilka możliwości dalszego postępowania. Jednym z nich jest wyznaczenie terminu, w którym fundacje mają usunąć wszelkie nieprawidłowości. Minister może także zażądać dokonania zmian w składzie zarządu. Jeżeli pomimo tego, fundacja nie dostosuje się do zaleceń, minister może zgłosić fundację do sądu. Wówczas na podstawie zebranych dowodów sąd ma możliwość zawieszenia fundacji lub powołania zarządcy przymusowego. Odbywa się to wtedy, gdy sąd stwierdzi, że działalność fundacji odbiega od celu i statutu.

Uprawnienia starosty są bardzo podobne do uprawnień ministra. Fundacje nie mają jednak obowiązku przesyłania sprawozdań do starosty.

Comments are closed.